Showing 1–20 of 37 results

โคมไฟไฮเบย์ (High Bay) LED Light

โคมไฟสำหรับให้แสงสว่างบนพื้นที่ขนาดใหญ่ โคมไฟไฮเบย์ (High Bay) LED จาก Gismo Lighting ผลิตในประเทศไทย ภายใต้ มอก.1955-2551 มีทั้งโคมไฟแบบฝาชี (Reflector) ที่ช่วย ปกป้องกันสายตาจากแสงแย้งตา และเพิ่มแสงสว่าง โดยมีฝาชี ทั้งแบบ อะคริลิค (Acrylic) สีขาวขุ่น และ อลูมิเนียม หรือทรง UFO LED ซึ่งเป็นทรงไฮเบย์ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน

โคมไฟ High Bay LED ประสิทธิภาพสูง ราคาส่ง ขายตรงจากโรงงาน สว่าง กระจายแสงดีเยี่ยม ทนทาน รับประกันสินค้าทุกโคม

โคมไฟ สามารถติดตั้งได้ทั้ง Low Bay ที่ความสูงตั้งแต่ 3.5 เมตร ไปจนถึง High Bay ติดตั้งที่ความสูงตั้งแต่ 4.5 เมตรขึ้นไป

Gismo Lighting มีบริการคำนวณแสงสว่าง และกำหนดจุดติดตั้งฟรี โดยเน้น ความสว่างตามมาตราฐาน แสงสม่ำเสมอ และใช้จำนวนโคมน้อย ทำให้ลงทุนต่ำ และประหยัดพลังงานให้มากที่สุด


ก่อนใช้เลือกใช้ LED High Bay ต้องรู้อะไรบ้าง

โคมไฟไฮเบย์ (High Bay) LED คือ

โคมไฟไฮเบย์ (High Bay) LED คือโคมที่ติดตั้งภายในอาคาร หรือใต้หลังคา ที่ความสูงตั้งแต่ 4.5 เมตรขึ้นไป โดยมีทิศทางของแสง ส่องจากด้านบน ลงด้านล่าง ควบคุมการกระจายแสงทำได้ 2 แบบคือใช้ ใช้ฝาชี (Reflector) ทั้งที่เป็น อะคริลิค (Arcylic) และ อลูมิเนียม หรือ ใช้เลนซ์ (LENs) เพื่อกำหนดมุมของแสง ให้แสงสว่างครอบคลุมในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, โกดัง, สนามกีฬา หรือ โรงยิมในร่ม หรือ ห้องเย็น เป็นต้น

โคมไฟ​ LED High Bay ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า สามารถใช้ทดแทนโคมไฟฝาชีแบบดังเดิม ที่ใช้ หลอดไฟ HPS(หลอดไฮเพรสเชอร์โซเดียม) และหลอดไฟ MH (หลอดเมทัลฮาไลด์) เป็นแหล่งกำเนิดแสงแทนได้

โดยผลลัพธ์ที่ได้มีข้อดีจากการเปลี่ยนมาใช้โคมไฟ LED หลายประการดังนี้

 • สามารถให้แสงสว่างเท่าเดิม หรือดีกว่า
 • ให้ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า 70%
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ามาก
 • อัตราการลดลงของแสงก็ต่ำมากๆ ทำให้มีรอบการบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนโคมไฟใหม่ ต่ำ
 • ประหยัดทั้ง ค่าใช้จ่ายในส่วนค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าแรงในการขึ้นเปลี่ยนหรือดูแลรักษา และ ลดกำลังคน ในส่วนของการซ่อมบำรุงไปได้อย่างมาก

ข้อดีของการใช้งาน LED High Bay Lights

ให้แสงในบนพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ดี

ทั้งโคมไฟ LED High Bay และ Low Bay ถูกออกแบบให้ติดตั้งที่สูงตั้งแต่ 3.5 เมตรขึ้นไป ให้กระจายแสงครอบคลุมพื้นที่ ที่ลักษณะเปิด ขนาดใหญ่ เช่น โกดัง, โรงงานอุตสากหรรม, หอประชุม, สนามกีฬาในร่ม ได้เป็นอย่างดี โดยมีจำนวนจุดติดตั้งไม่มาก เมื่อเทียบกับโคมไฟประเภทอื่น

ค่าติดตั้ง และดูแลรักษาต่ำ

ผลจากจำนวนติดตั้งโคมไฟ High Bay LED มีจำนวนน้อยกว่าโคมไฟประเภทอื่น ในขนาดพื้นที่เท่ากัน และมีนำ้หนักตัวโคม น้อยลงไปอย่างมาก ทำให้ติดตั้งได้รวดเร็ว และด้วยจำนวนจุดติดตั้งที่ลดลง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายทั้งค่าแรง และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ติดตั้ง ลงไปอย่างมาก

ในขณะเดียวกันหลอดไฟ LED ไฮเบย์เอง ต้องการการดูแลรักษาต่ำ มีอายุการใช้งานยาวนาน มากกว่า 50,000 ชั่วโมง ซึ่งยาวนานเป็น 4 เท่าเมื่อเทียบกับหลอดไฟในอดีตอย่าง หลอดไฟ HPS(หลอดไฮเพรสเชอร์โซเดียม) และหลอดไฟ MH (หลอดเมทัลฮาไลด์) ทำให้รอบในการขึ้นเปลี่ยนหลอด ลดลงไปอย่างมาก ทำให้ค่าดูแลรักษา (Maintenance Cost) ต่ำลงไปอย่างมาก

มีประสิทธิภาพสูง (ลูเมนต่อวัตต์) ประหยัดพลังงาน 

ในปัจจุบัน โคมไฟ LED ไฮเบย์ มีประสิทธิภาพการทำงาน (ลูเมนต่อวัตต์) ที่สูงมาก เมื่อเทียบกับโคมในอดึตที่ใช้แหล่งกำเนิดแสง เป็น หลอดไฟ HPS และหลอดไฟ MH ทำให้ที่จำนวนลูเมนเท่ากัน แต่มีการใช้กำลังไฟฟ้าที่น้อยลงอย่างมาก ส่งผลให้หน่วยค่าไฟฟ้า ลดลงไป 3-4 เท่า   

ให้คุณภาพแสงที่ดี และมีความปลอดภัย

ตัวหลอด LED Chip ในปัจจุบัน มีค่าความถูกต้องของแสง (Color Renderign Index : CRI) ที่สูงมากใกล้เคียงกับการมองเห็นภายใต้แสงอาทิตย์ ทำให้คุณภาพแสงที่ได้สูงมาก

นอกจากนี้ ตัวแสงที่ออกมาจาก LED Chip ทั่วๆ ไปเองยังมีปริมาณการแผ่ร้งสี UV ในในปริมาณที่ต่ำมากๆ ทำให้ไม่มีอันตรายต่อดวงตาได้

จุดคืนทุน ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ในการลงทุนใช้ โคมไฟไฮเบย์ LED High Bay นอกจากจะได้คุณสมบัติทางแสง และทางไฟฟ้าที่ดีจากที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่แล้ว จุดหนึ่งที่ เป็นที่สนใจพิจารณากันคือ ความคุ้มค่าหลังการติดตั้ง หรือจุดคืนทุน ซึ่งมีหลายปัจจัย ทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่ทำให้จุดคืนทุนช้าเร็วแตกต่างกัน อาทิเช่น

ปัจจัยทางตรงที่มีผลต่อจุดคืนทุน

 • หากเป็นการเปลี่ยนทดแทนหลอดแก๊ส เช่นหลอด ไฮเพรสเชอร์โซเดียม หรือหลอดเมทัลฮาไลด์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงไปได้มากน้อยแค่ไหน
 • ระยะเวลาในการใช้งานต่อวัน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้จุดคืนทุนช้าหรือเร็วแตกต่างกัน
 • ช่วงเวลาในการใช้งาน ในบางอุตสาหกรรม มีวิธีการคิดค่าไฟที่แตกต่างกัน เช่น คิดอัตราเดียวคงที่ทั้งวัน หรือ คิดตามช่วงเวลาการใช้งานด้วยวิธี TOU 
 • คุณภาพไฟฟ้าของสถานประกอบการ

ปัจจัยทางอ้อมที่มีผลต่อจุดคืนทุน

 • รอบความถี่ในการบำรุงรักษา 
 • จำนวนบุคคลากรที่ต้องมีหน้าที่ในการดูแล บำรุงรักษา
 • ความถี่ของค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการเปลี่่ยนทดแทนโคมไฟเดิม

โคมไฟ LED High Bay มีกี่แบบ มีการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร

ในปัจจุบันโคมไฟ LED ไฮเบย์ สามารถจำแนกโดยใช้รูปทรงโคมไฟ มาจำแนกได้ 2 แบบคือ

1. รูปร่างแบบวงกลม (Round High Bay Lights Fixture)

ซึ่งในปัจจุบันสามารถจำแนกย่อยลงได้อีก 2 รูปแบบคือ

 • แบบทรงมาตราฐานโคมไฮเบย์ฝาชี(Reflector) ช่วยลดแสงแย้งตา และช่วยแสงด้วยการสะท้อนแสง  ฝาชีเป็นตัวกำหนดรูปแบบของมุมกระจายแสง

high bay

โดยสามารถใช้ได้ทั้งที่เป็น Aluminum Reflector และ Acrylic Reflector ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนจาการใช้ Reflector ช่วยในการกระจายแสงคือ ทำให้แสงแย้งตาน้อยลงไปมาก ทำให้รู้สึกสบายตา และช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม ในข้อดีนี้เอง ก็มีข้อเสีย คือตัว reflector เองจะถูกห้อยลงมาจากตัวโคมไฟ ทำให้พื้นที่ในแนวตั้ง ลดลง และตัว reflector เอง ก็มีหลากหลาย คุณภาพ มีทั้งคุณภาพต่ำที่ส่งผลต่อการสูญเสียต่อแสงที่ออกมาจากตัวโคมไฟ และคุณภาพสูงที่ให้ผลตรงข้ามคือช่วยเพิ่มการสะท้อนแสงทำให้ได้แสงที่เพิ่มขึ้น

 • High Bay UFO LED ซึ่งใช้เลนซ์ เป็นตัวกำหนดรูปแบบของมุมกระจายแสง

โคมไฟไฮเบย์

ตัวโคมจะมีลักษณะกลม แบบ มีความสูง (ความหนา) ของตัวโคมน้อย เมื่อเทียบกับขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง จึงมีการเเรียกโคมทรงนี้ว่า High Bay UFO LED และเนื่องจากโคมไฟมีการใช้เลนซ์เป็นตัวกำหนดรูปแบบของแสงที่กระจายออกมาจากตัวโคมไฟ ทำให้สามารถตัดตัวฝาชี (reflector) ออกไปได้ ส่งผลให้ตัวโคมมีความสูงที่ลดลงไปอย่างมาก สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่แคบได้ดี และสวยงาม 

อย่างไรก็ตาม ผลจากการที่ใช้เลนซ์เป็นตัวกำหนดรูปแบบการกระจายแสง อาจจะส่งผลให้เกิดแสงแย้งตา เพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะติดตั้งโคมไฟ LED ที่ความสูงไม่มาก ส่งผลให้ ทำให้รู้สีกไม่สบายตา เวลาที่เผลอ จ้องมองที่ตัวโคมไฟตรงๆ อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการทำงานในที่สูง ที่อาจทำให้มองเห็นโคมไฟตรงๆ เช่น การทำงานในที่สูง ในโกดังคลังสินค้า หรือ การซ่อมบำรุง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม โคมไฟไฮเบย์ UFO LED บางรุ่นสามารถใส่ฝาชี (Reflector) เพิ่มเติม เพื่อลดผลของแสงแย้งตาได้ โดย reflector ประเภทนี้จะมีความสูงไม่มากเมื่อเทียบกับโคมไฟทรงฝาชีแบบมาตราฐาน

LED High Bay แบบยาว

Linear high bay lights เป็นโคมไฟทรงยาวสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ลักษณะเดียวกับโคมไฟฟูลออเรสเซนต์ (T8 Fixture) เหมาะกับพื้นที่ ที่มีลักษณะเป็นช่องทางเดิน หรือ มีชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ ที่มีความสูงมากๆ นิยมใช้ในพื้นที่เช่น

 • ร้านสะดวกซื้อ และห้างค้าปลีก ค่าส่งขนาดใหญ่ เช่น โลตัส, เป็นต้น 
 • พื้นที่เปิดขนาดใหญ่ที่มี ช่องทางเดิน หรือ ชั้นวางสินค้าจำนวนมาก

ข้อดีของโคมประเภทนี้ 

 • ให้แสงที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า เช่นพื้นที่ ที่มีลักษณะ หน้าแคบ แต่ลึก เช่น ช่องทางเดิน ระหว่าง ชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ที่มีความสูง ตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป ในการให้แสงที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนี้ ช่วยลดการสูญเสียแสงไปในบริเวณที่ไม่จำเป็น ทำให้แสงตกลงบนช่องทางเดินได้มากขึ้น
 • สามารถติดได้ทั้งแขวนห้อยลงมา และฝั่งฝา

สำหรับข้อเสียของ

 • โคมประเภทนี้ เนื่องจากดวงโคม ลักษณะนี้ มักจะใช้เลนซ์ในการกำหนดทิศทางการกระจายแสงโดยไม่มีการใส่แผ่นสะท้อนแสง (Reflector) ซึ่งจะทำให้เกิดแสงแย้งตาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำงานในที่สูง ในบริเวณที่วางสินค้าบนชั้นวางสินค้า (Shelf ) หรือการที่ต้องขึ้นไปทำการซ่อมบำรุงในที่สูง เป็นต้น
แบบโรงงาน สถานที่ที่ต้องการติดตั้งโคมไฟ หลอดไฟ

ก่อนเลือกใช้งานโคมไฮเบย์ LED ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

ในการเลือกใช้งานโคมไฟ High Bay LED ให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งานนั้น มีสิ่งที่ต้องคำนึงแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ได้ดังนี้

 1. ค่าความสว่างที่ต้องการใช้งาน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ จะมีทั้งข้อกำหนดตามกฏหมายเอง และข้อกำหนดของเจ้าของพื้นที่เอง (ค่าความสว่างที่กำหนดเองโดยเจ้าของพื้นที่ใช้งาน ต้องมีค่า ไม่น้อยไปกว่าที่กำหนดในกฏหมาย) 
 2. ความสม่ำเสมอของแสง (Uniformity) เพื่อให้ได้แสงที่มีคุณภาพที่ดี และปลอดภัยต่อการทำงาน ไม่ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการปรับสายตา  ตาพล่า หรือบอดมืดไปชั่วขณะ เนื่องจากปริมาณแสงสว่างที่แตกต่างกันจนเกินไป
 3. ความสูงติดตั้งใช้งาน และระยะห่างของตัวโคมไฟ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเลือกมุมกระจายแสงเพื่อให้ได้แสงที่ดีมีคุณภาพ
 4. มุมกระจายแสง ที่สอดคล้องกับความสูงติดตั้ง และระยะห่างระหว่างตัวโคมไฟเอง การเลือกมุมกระจายแสงที่ดี นอกจากจะได้แสงที่ดีมีคุณภาพแล้ว ยังส่งผลต่อการประหยัดพลังงานอีกด้วย เพราะเราไม่ต้องสูญเสียแสงไปกับบริเวณที่ไม่ได้ใช้งานทำให้แสงตกลงสู่พื้นที่ใช้งานได้มากที่สุด ทำให้ลดการใช้พลังงานไปอีกทางหนึ่งด้วย และไม่ทำให้เกิดมลภาวะทางแสง เนื่องจากมีปริมาณความสว่างของแสงที่มากเกินความจำเป็น

ตัวอย่างการใช้งานโคมโรงงาน High Bay LED

 • โรงงานอุตสาหกรรม (Factory)
 • โกดัง คลังสินค้า (Warehouse)
 • โรงซ่อมบำรุงเครื่องกล (Machine Shop)
 • สนามกีฬาในร่ม (Indoor Gymnasiums)
 • ห้างค้าปลีกค้าส่ง (Deaprtment Stores)
 • หอประชุม (Auditorium)
 • ศูนย์แสดงสินค้า (Exhibition Hall)
 • ห้างสรรพสินค้า (Mall)
 • โชว์รูมรถ (Car Showroom)

คำถามที่มักพบบ่อย เกี่ยวกับ โคมไฟโรงงาน High Bay LED

High Bay กับ Low Bay ต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนของโคมไฮเบย์ และโคมโลเบย์คือ ความสูงในการติดตั้ง และมุมในการกระจายแสง โดยโคมโลเบย์ จะติดดั้งที่ความสูง 3.5 เมตร ในขณะที่โคมไฮเบย์จะติดตั้งที่ความสูงตั้งแต่ 4.5 เมตรขึ้นไป การติดตั้งที่ระดับ Low Bay มีสิ่งที่ต้องคำนึงและระวังเป็นอย่างมากคือ เรื่องของแสงแย้งตา (Glare) และการควบคุมความสว่างให้ทั่วถึง สม่ำเสมอบริเวณที่ใช้งาน

กำลังไฟฟ้า (วัตต์) ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกคุณว่า โคมไฟ LED นั้น มีประสิทธิภาพ ดีมากน้อยแค่ไหน แต่บอกคุณ แค่ว่า ถ้าเราจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าไหร่ ตามจำนวนชั่วโมงที่เปิด เนื่องจากพื้นฐานของการคิดค่าไฟฟ้า คิดจากกำลังวัตต์ กับจำนวนชั่วโมงที่เปิด 

แต่คุณภาพของโคมไฟ ว่าดี หรือไม่ดี ซึ่งมีผลต่อราคาตามต้นทุน และคุณภาพที่เพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยเบื้องต้นดังนี้

 • ประสิทธิภาพ (ลูเมนต่อวัตต์) ยิ่งตัวเลขนี้สูง จะเป็นตัวบอกคุณว่า โคมไฟนั้น ดีมากกว่า ตัวเลขที่ต่ำ และช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า ได้มาก หาก ลูเมนเท่ากัน แต่หากกำลังวัตต์ เท่ากัน โคมที่มี ลูเมนต่อวัตต์ สูงกว่า จะสว่างกว่า
 • ตัวถังของโคมไฟ(LED Fixtures) มีผลต่อต้นทุน ยิ่งระบายได้ดีมากเท่าไหร่ ยิ่งจะส่งผลต่อดีต่อโคมไฟ ช่วยให้อายุการใช้งานต่อโคมไฟยาวนาน และความสว่างด้วย ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ราคาสูงขึ้นตามไปด้วย
 • คุณภาพของอุปกรณ์ขับหลอด LED ( LED Driver ) ย่ิงมีคุณภาพดี จะทำให้ได้ค่าทางไฟฟ้าดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน พร้อมทั้งมีความเสถียรสูง

 

การที่โคมไฟติดไปไม่นาน แสงก็ลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดจากหลายปัจจัย โดยส่วนมาแล้ว เกิดจากส่วนประกอบของโคมไฟเองที่ใช้ชิ้นส่วนคุณภาพต่ำ ไม่ได้มาตราฐาน ตัวอย่างเช่น

 • คุณภาพของเม็ด LED ที่ต่ำ ไม่ได้มาตราฐาน LM-80 เม็ด LED Chip เหล่านี้มักจะถูกผลิตจากโรงงานที่มีการควบคุมคุณภาพที่ไม่ได้มาตราฐาน ทำให้เม็ดเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ค่าลูเมนตกลง และความสว่างลดลงอย่างรวดเร็ว
 • อุปกรณ์ขับ LED Chip ( LED Driver) มีคุณภาพต่ำ ไม่มีวงจรป้องกัน ไฟกระชาก ไฟเกิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กระแสไฟไม่ปรกติ ก็ทำให้เสียได้ง่าย
 • ชุดระบายความร้อน (Heat sink) ที่ไม่ได้มาตราฐาน ซึ่งก็คือตัวถังของโคมไฟเอง เนื่องจาก ในปัจจุบันมีการแข่งขันในเรื่องราคาขายกันสูงมาก ทำให้มีการลดต้นทุน ด้วยการใช้ตัวถังที่มีขนาดเล็กลง ทำให้ระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเม็ด LED Chip ได้ไม่ดี ส่งผลให้เม็ด LED Chip เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว ในเวลาไม่นาน ทำให้ความสว่างลดลงตามไปด้วย
 • ติดตั้งทำงานในที่อุณหภูมิสูงมากๆ อันนี้เป็นปัจจัยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนของโคมไฟ แต่เกิดจากการที่ นำโคมไฟไปติตตั้งใช้งานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมากกว่าชุดระบายความร้อน (Heat Sink) จะระบายความร้อนที่เกิดจากการทำงานของเม็ด LED Chip ได้ทำให้เม็ด LED เสื่อมสภาพลง และทำให้ความสว่างลดลงอย่างรวดเร็ว 

ประสิทธิภาพของโคมไฟ LED มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อวัตต์ คือตัวที่บ่งบอกว่า ที่กำลังวัตต์ที่โคมไฟ LED นั้นใช้ไป จะสามารถให้ความสว่างมากน้อยแค่ไหน

 • หากคุณพิจารณาที่กำลังวัตต์เท่ากัน โคมที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าจะให้ความสว่างมากกว่า
 • แต่หากพิจารณาที่ลูเมนเท่ากัน โคมที่ใช้กำลังวัตต์ น้อยกว่า จะประหยัดพลังงาน จ่ายค่าไฟฟ้าถูกกว่า ในขณะที่ให้ความสว่างเท่ากัน

คุณสามารนำโคมไฟ LED High Bay ไปใช้ภายนอกอาคารได้หากมีระดับป้องกันน้ำและฝุ่น (IP) ตั้งแต่ IP65 เป็นต้นไป และควรติตตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟเกิน ไฟกระชาก และป้องกันฟ้าผ่าเพิ่มเติม เนื่องจากมักเป็นสาเหตุทำให้โคมไฟภายนอกอาคารเสีย

ในการเพิ่มระยะห่างเพื่อต้องการลดจำนวนการติดตั้งโคมไฟ LED High Bay สามารถทำได้ หากยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยคุณสามารถส่งแบบอาคารที่ต้องการติดตั้งมาให้ทาง Genius Gismo คำนวณ จำนวน โคมไฟ และค่าความสว่างที่ต้องการก่อนได้ 

สรุป

ในการใช้งานโคมไฟไฮเบย์ (High Bay) LED เหมาะกับติดตั้งภายในอาคาร โดยมีการส่องแสงจากบนลงล่าง เพื่อให้แสงครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น

 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • Warehouse โกดังเก็บสินค้า
 • โถงอาคาร
 • สนามกีฬา

โดยข้อดีของการใช้โคมไฟโรงงานไฮเบย์ LED ที่โด่ดเด่นกว่าหลอดไฟประเภทคือคือ

 • ประหยัดพลังงาน
 • ใช้จำนวนติตตั้งไม่มาก
 • อายุการใช้งานยาวนาน ทำให้มีค่าดูแลรักษา (Maintenance) ต่ำ
 • ให้คุณภาพของแสงที่ดี