Showing 1–20 of 34 results

สปอร์ตไลท์ LED

โคมไฟ สปอร์ตไลท์ LED สินค้าจาก โรงงานผู้ผลิตโคมไฟ LED ภายใต้มาตราฐาน มอก1955-2551 ประเภทโรงงานผลิตโคมไฟ LED ในประเทศไทย ราคาโรงงาน สว่าง ทนทาน รับผลิตภายใต้ แบรด์ลูกค้า พร้อมบริการออกแบบแสงสว่าง และรับประกันหลังการขาย


จีเนียส กิสโม (Genius Gismo) มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสปอร์ตไลท์ - Flood Light LED ให้เลือกหลากหลายทั้งรูปร่างหน้าตาโคม, กำลังไฟฟ้า-วัตต์ และ ประสิทธิภาพ(ลูเมนต่อวัตต์) ที่เหมาะกับการใช้งานในหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นแสงสว่างทั่วไป, สนามกีฬา และมีมุมแสงที่กระจายในลักษณะเดียวกับโคมไฟถนน สำหรับติดตั้งบนผนังตึก กรณีที่ไม่สามารถตั้งเสาไฟถนนได้ อีกด้วย  

สปอร์ตไลท์ LED คือ

โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED เป็นชื่อที่คุ้นหู ที่คนไทยใช้เรียกโคมประเภทนี้ แต่ชื่อที่ใช้เรียกตามหลักสากล คือ โคมไฟ ฟลัดไลท์ LED ( Floodlight LED ) เป็นโคมไฟที่ถูกออกแบบสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร โดยเฉพาะ เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานหลากหลายเช่น ใช้สำหรับส่องวัตถุเพื่อเน้นให้วัตถุโดดเด่นขึ้น หรือ ส่องให้แสงสว่างพื้นที่ขนาดใหญ่ โดย ตัวโคมไฟสามารถปรับมุมองศาได้ และโดยมากจะมี 2 ทรง คือ ทรงสี่เหลี่ยม และ ทรงกลม

สปอร์ตไลท์ ทรงสี่เหลี่ยม 250W

LED สปอร์ตไลท์ ทรงสี่เหลี่ยม 250W

LED สปอร์ตไลท์ หน้ากลมโคมละ 1000W

สปอร์ตไลท์ กับ ฟลัดไลท์ ต่างกันอย่างไร

แม้ว่าทั้ง โคมสปอร์ตไลท์ กับโคมฟลัดไลท์ จะมีจุดประสงค์ในการใช้งานเพื่อให้แสงสว่างเหมือนกัน แต่มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันคือ

โคมสปอร์ตไลท์ LED จะใช้ส่องเพื่อเน้นวัตถุให้ดูเด่นขึ้นมา เช่น ส่อง อาคารขนาดใหญ่, เวทีคอนเสิร์ต, ต้นไม้ หรือ ส่องจากที่สูงๆ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้สว่างตามที่กำหนด โดยแสงที่ส่องออกจากโคมสปอร์ตไลท์ จะมีมุมองศาไม่เกิน 45 องศา 

โคมไฟฟลัดไลท์ สามารถส่องวัตถุ โดยมีมุมของแสงที่โตกว่า สปอร์ตไลท์ ได้ โดยสามารถมีมุมที่กว้างได้ถึง 120 องศา ซึ่งเหมาะกับการส่องพื้นที่ขนาดใหญ่ๆ ในระยะใกล้ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่, ไฟแสงสว่างถนนหลวง (เสาไฟ High Mast), บริเวณจุดถ่ายเทสินค้า, สนามบอลขนาดเล็ก เป็นต้น

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า โคมไฟสปอร์ตไลท์ ก็คือ โคมฟลัดไลท์ ประเภทหนึ่งนั้นเอง แต่มีมุมองศาของแสงที่ออกมาไม่เกิน 45 องศา

High Bay กับ สปอร์ตไลท์ ต่างกันอย่างไร

โคมไฟไฮเบย์ Vs สปอร์ตไลท์​ 

ลักษณะโดยทั่วไปของโคมไฟสปอร์ตไลท์ จะมีความคล้ายคลึงกับโคมไฟไฮเบย์ แต่มีจุดที่แตกต่างจากกันหลักๆ 4 จุดคือ

 1. ทิศทางการส่องแสงออกจากโคมไฟ ดังนี้
  • โคมไฟไฮเบย์จะมีทิศทางการส่องแสงจากบนลงล่าง
  • โคมไฟสปอร์ตไลท์ จะมีทิศทางที่แสงส่องออกจากดวงโคมไฟ ไปทางด้านหน้าโคม ซึ่งอาจจะเป็น ส่องจากด้านบน ลงด้านล่างแบบเดียวกับไฮเบย์ ก็ได้ หรือ ส่องในแนวขนานกับพื้น หรือ ได้ทั้งมุมก้ม (จากบนลงล่าง) และมุมเงย (จากล่างขึ้นบน) เมื่อเทียบกับพื้น
 2. ขาจับยึดของโคมไฟสปอร์ตไลท์ สามารถปรับมุมองศาได้ ในขณะที่โคมไฟไฮเบย์ ไม่สามารถปรับได้
 3. โคมสปอร์ตไลท์ถูกออกแบบให้ใช้เป็นโคมไฟภายนอก ดังนั้น ตัวโคมไฟจะมีระดับการป้องกัน นำ้และฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP65 ในขณะที่โคมไฟไฮเบย์ ส่วนใหญ่จะใช้ภายในอาคาร ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีระดับป้องกันนำ้ฝุ่น สูงถึง IP65 ได้
 4. มุมแสง (Beam Angle) ของโคมไฟไฮเบย์ มักจะเป็นมุมไม่แคบมาก ส่วนใหญ่จะเป็นมุมจะอยู่ในช่วง 45° ถึง 120° ในขณะที่ สปอร์ตไลท์ จะมีมุมแคบลงไปถึง 5° ซึ่งแคบมากๆ

การนำโคมไฟสปอร์ตไลท์​ LED มาใช้ทดแทนโคมไฟสปอร์ตไลท์ แบบเก่า (HPS / MH)

ในปัจจุบัน มีการใช้โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED มาใช้ทดแทนหลอดแก๊สแบบดังเดิมทั้งหลอดหลอดโซเดียมความดันไอสูง (High Pressure Sodium Lamp) และ หลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide Lamp) เนื่องจากให้คุณภาพแสงที่ดีกว่าในหลายหัวข้อดังนี้

 • มีดัชนีความถูกต้องของสีที่สูงกว่า ทำให้เห็นสีของวัตถุได้ใกล้เคียงกับ มองภายใต้แสงอาทิตย์
 • เมื่อเปิดแล้ว ติดสว่างในทันที ไม่เต้องเสียเวลารอให้หลอดเย็นตัว ก่อน
 • โคมไฟฟลัดไลท์ LED ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงมาก และมีการสูญเสียต่ำมาก ทำให้ ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า มากถึง 70% - 80 %ในขณะที่ให้ความสว่างเท่ากัน
 • ผลจากการที่โคมไฟ LED ใช้พลังงานน้อยกว่า มาก ทำให้กินกระแสไฟต่ำลงไปมาก สามารถลดขนาดสายไฟให้มีขนาดเล็กลงได้
 • โคมมีขนาดเล็ก และมีนำ้หนักน้อยกว่า

การใช้งานโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED

 • กีฬา
 • ส่องเน้นวัตถุ
 • ให้ความสว่างในพื้นที่ขนาดใหญ่
 • งานโฆษณา
 • แต่งอาคาร
 • แต่งสวน

คำถามี่พบบ่อย เกี่ยวกับ สปอร์ตไลท์ LED

สปอร์ตไลท์ กับ ฟลัดไลท์ (Flood Light) LED ใช้ต่างกันอย่างไร

โคมไฟฟลัดไลท์ และ สปอร์ตไลท์ LED แม้ในบางรุ่นจะมีรูปร่างคล้ายๆ กัน แต่มุมในการส่องสว่างจะแตกต่างกัน โดยมุมแสงของโคมไฟฟลัดไลท์ จะกว้างตั้งแต่ 45 องศาขึ้นไป ในขณะที่โคมไฟสปอร์ตไลท์จะแคบกว่า 45 องศาลงมา โดยมีแนวทางในการใช้งานโคมทั้งสองดังนี้

โคมสปอร์ตไลท์ LED ใช้สำหรับส่องจากที่ไกลๆ สูงๆ หรือต้องการส่องเพื่อเน้นวัตตถุให้สว่างโดดเด่น

โคมไฟฟลัดไลท์ LED ใช้สำหรับส่องเพื่อให้คลุมพื้นที่กว้างๆ หรือส่องอยู่ใกล้ๆ วัตถุ หรือบริเวณที่ต้องการใช้แสงสว่าง

การที่โคมไฟสปอร์ตไลท์ มีราคาที่แตกต่างกันสามารถจำแนกปัจจัยหลักๆ ได้ 3 สาเหตุคือ

 1. คุณภาพของเม็ด LED Chip ยิ่งเม็ดที่ได้มาตราฐาน ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ราคาของโคมไฟสูงขึ้น แต่ก็ทำให้ได้ประโยชน์กลับมาหลายประการที่คุ้มค่าเช่น
  • ประสิทธิภาพของเม็ดสูง ทำให้ได้ทั้งแสงสว่างที่มาก ในขณะเดียวกันก็ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยลง ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
  • มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีเม็ด LED Chip ชั้นนำของโลกหลายรุ่นที่มีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 100,000 ชั่วโมงไปแล้ว
 1. ชุดระบายความร้อน (Heat Sink) ที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อความสว่างของเม็ด LED Chip โดยตรง แม้ว่าเราจะใช้เม็ด LED จากบริษัทชั้นนำ ที่มีคุณภาพดีแค่ไหนก็ตาม หากไม่สามารถระบายความร้อนที่เกิดจากการทำงานของ LED ได้แล้ว แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะเม็ดไม่สามารถให้ความสว่างได้อย่างเต็มที่ และมีอายุการใช้งานที่สั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น
 2. อุปกรณ์ขับหลอด LED (LED Driver) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อราคาโคมไฟ LED เพราะ LED Driver ที่มีคุณภาพ นอกจากจะทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้ว ยังส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าที่ได้อีกด้วย เช่นมี Power Factor สูง กำเนิดความผิดเพี้ยนของสัญญาณ (Total Harmonic Distrotion)  ต่ำ ทั้งในส่วนของแรงดัน และกระแส

ในการใช้งานโคมไฟสปอร์ตไลท์ หากต้องการให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่าง ระยะความสูงติดตั้งเป็นปัจจัยหลัก ในหลายๆ ปัจจัย ที่เป็นตัวบ่งบอกว่าจะได้ค่าความสว่างตามที่คุณต้องการใช้หรือไม่ 
คุณสามารถส่งแบบพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งมาให้ทางเราเพื่อคำนวณ และเลือกโคมไฟ LED รุ่นที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการใช้ได้ด้วยการกดที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยคะ

ยินดีช่วยเหลือค่ะ ต้องการให้ทางเรา คำนวณ ออกแบบแสงสว่างให้ คลิกส่งข้อมูลพื้นที่ที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะ

เนื่องจากในปัจจุบัน โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายอย่างมาก ทำให้มีการแข่งขันในด้านราคาสูงมาก จึงมีการลดต้นทุนในหลายๆ ชิ้นส่วนที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานโคมไฟสปอร์ตไลท์อย่างมาก โดย 3 ปัจจัยหลักที่ทำให้ความสว่างลดลงอย่างรวดเร็วประกอบไปด้วย

 1. การใช้เม็ด LED Chip ที่มีคุณภาพต่ำ
 2. การใช้ชุดระบายความร้อน (Heat Sink) ที่ไม่ได้มาตราฐาน 
 3. การใช้อปุกรณ์ขับ ( LED Driver ) ที่มีการปรับลดส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ต่างๆ ภายในให้ลดลง

การที่โคมไฟไม่สามารถกันนำ้ได้ และมีน้ำเข้าไปภายในโคมได้เกิดได้จาก 2 สาเหตุ

 1. เกิดจากการประกอบที่ไม่ดี ทำให้นำสามารถเข้าไปได้
 2. เกิดจากซีลต่างที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปภายในโคมไฟเสื่อมสภาพ
 3. เกิดจากการติดตั้งที่ผิดวิธี เนื่องจากโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED บางรุ่นจะมีช่องที่เมื่อมีอุณหภูมิภายในโคมไฟสูงจนถึงจุดๆ หนึ่ง ความร้อนจะดันออกมาช่องนี้เพื่อระบายความร้อนให้ภายในโคมไฟให้ลดลง โดยหากติตตั้งโคมไฟผิดวิธีก็จะส่งผลให้นำ้สามารถเข้าโคมไฟผ่านช่องทางนี้ได้

สรุป

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าโคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ซึ่งเป็นโคมประเภทหนึ่งของโคมไฟฟลัดไลท์ LED สามารถส่องให้ความสว่างกับวัตถุได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้เป็นโคมไฟภายนอกอาคาร และสามารถนำมาทดแทนหลอดแก๊ส แบบดังเดิม ได้ โดยมีจุดที่ดี กว่า โคมไฟสปอร์ตไลท์ แบบหลอดแก๊ส ทั้งในเรื่องคุณดภาพแสงที่ได้ และการประหยัดพลังงาน หากคุณมีความประสงค์ต้องการใช้โคมไฟประเภทนี้อย่าลืมนึกถึง จีเนียส กิสโม (Genius Gismo)