ไฮเบย์ (High Bay) คืออะไร

โคมไฟไฮเบย์​ (H

โคมโลว์เบย์​ คืออะไร

โคมไฟโลว์เบย์ (