โลว์เบย์​ (Low Bay) คืออะไร

โลว์เบย์ (Low Bay)

โลว์เบย์ (Low Bay) คือ โคมที่เป็นโคมไฟไฮเบย์ (Highbay) ประเภทหนึ่ง มีลักษณะการใช้งานเหมือนกับโคมไฮเบย์ โดยสามารถเป็น โคมไฟ LED ติดเพดาน หรือแขวนก็ได้ โดยโคมโลว์เบย์ จะถูกติดตั้งไว้ในระดับความสูงประมาณ ไม่เกิน 3.5 เมตร และเนื่องจากโคมโลเบย์ ถูกแขวนในระดับที่ต่ำ ทำให้ต้องคำนึงถึงเรื่องแสงแย้งตาเป็นอย่างมาก เพราะโคมไฟมีแหล่งกำเนิดแสงที่มีขนาดเล็ก แต่ให้ความสว่างสูง ดังนั้น ผลของแสงแย้งตา อาจทำให้เกิดการ พร่ามัว หรือลดประสิทธิภาพการมองเห็นของเราได้ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และไม่สบายตา หากต้องอยู่ภายใต้แสงนานๆ 

คลิกเลือก โคมไฟไฮเบย์ และโลว์เบย์ 

การลดแสงแย้งตาของโคมไฟโลว์เบย์ (Low Bay)

เนื่องจากโคมไฟโลว์เบย์ ถูกติดตั้งในระดับความสูงที่ไม่มากนัก ทำให้บ้างครั้ง มีแสงแย้งตา (Glare) ทำให้ ประสิทธิภาพการทำงานลดลได้ อย่างไรก็ตามเรามีวิธีแก้ไขแนะนำดังนี้

  1. ใช้ Reflector ช่วยในการป้องกันแสงแย้งตา เนื่องจากตัวฝาชี (Reflector) มีขอบที่หนา ทำให้ลดการมองเห็นแสงแย้งตาลงไปได้อย่างมาก
  2. ใช้ฝาครอบ หรือ เลนซ์ แบบขุ่น ทำให้ลดปริมาณแสงลงได้อย่างมาก แต่มักจะทำให้ปริมาณแสง ที่ออกจากดวงโคมลดลงไปด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างโคมไฟที่ใช้ทดแทนโคมไฟ โลเบย์(Low Bay) มีอะไรบ้าง

อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี การใช้โคมไฟโลว์เบย์ อาจจะไม่เหมาะสม อันเนื่องจากความร้อน และแสงที่มากเกินไป โดยเราสามารถนำโคมเหล่านี้มาใช้ทดแทนได้เช่น

หลอดไฟ T8 LED

ให้แสงในลักษณะไม่สมมาตร โดยแสงที่ได้มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ในกรณีที่หน้าหลอดเป็นสีขาวขุ่น จะให้แสงที่นวลตา โดยเราสามารถมองด้วยตาเปล่าได้ เนื่องจากมีพื้นที่ให้แสงขนาดใหญ่ และมีความร้อนน้อย เนื่องจาก มีกำลังไฟฟ้า (วัตต์) ต่ำ แต่ต้องใช้จำนวนหลอดไฟมากกว่า การใช้โคมไฟโลว์เบย์

ดาวน์ไลท์ ​(Downlight)

มีการกระจายแสงในลักษณะสมมาตร โดยมาก หน้าโคมจะมีสีขาวขุ่น หรือ มีการลดแสงแย้งตา โดยการทำฟิลเตอร์ มาป้องกัน ตัวโคม สามารถติตดั้งได้ทัน้งแบบฝั่งฝา และติดลอยกับเพดาน ทำให้เกิดความสวยงาม

ตัวโคมไฟสามารถเลือกมุมการกระจายแสงได้คล้ายกับโคมไฟโลว์เบย์​ และโคมไฟไฮเบย์

Panel Light

ตัวโคม จะมีลักษณะสี่เหลี่ยม โดยสามารถนำไปติดตั้ง แบบฝั่งฝา กับตัวฝาเรียบ และสามารถใช้กับฝาแบบ ทีบาร์ได เป็นอย่างดี และเนื่องจากตัวโคมมีพื้นที่ให้แสงขนาดใหญ่มาก ทำให้มีแสงแย้งตาที่ต่ำมาก จนทำให้คุณสามารถมองแสงจากตัวโคมไฟได้ โดยไม่แสบตา

สรุป

โคมไฟโลว์เบย์ (Low Bay) ถูกจัดประเภท เป็นโคมไฟไฮเบย์ ประเภทหนึ่ง แต่เหตุที่ถูกเรียกว่า โลว์เบย์เพราะ ลักษณะการติดตั้่งที่ความสู​งไม่เกิน 3.5 เมตร โดยมีข้อที่ควรคำนึงการใช้งานคือเรื่องของ

  1. แสงแย้งตา
  2. ความร้อนที่เกิดขึ้น

แต่หากทั้ง 2 ข้อดังกล่าวนี้ ทำให้เกิดปัญหาต่อการใช้งาน สามารถนำโคมไฟประเภทอื่น เช่นหลอดไฟ T8 LED, โคมไฟดาวน์ไลท์ (Downlight) หรือโคมไฟ Panel Light มาใช้ทดแทนได้