โคมไฟ LED High Mast Flood Light

ผลิตโคมไฟ และ จำหน่ายในราคาโรงงาน พร้อมบริการออกแบบแสงสว่างสำหรับ โคมไฟ LED High Mast Flood Light สำหรับเสาสูงตั้งแต่ 15 เมตรขี้นไป โคมไฟประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานน้อย แสงกระจายทั่วถึงสม่ำเสมอ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก

หากคุณกำลังมองหา ผุ้ผลิตโคมไฟ LED สำหรับเสา High Mast Gismo Lighting คือคำตอบ เรามีประสบการณ์ออกแบบ และผลิตโคมไฟสปอร์ตไลท์สำหรับเสาไฮแมสหลากหลาย สามารถควบคุมค่าความสว่างได้ตั้งแต่โคนต้นเสาไฟ ได้แสงสม่ำเสมอทั่วทั้งลาน และบนถนน

เสาไฟ LED High Mast Flood Light คือ

เสาไฟ LED High Mast Flood Light คือ เสาไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไป ความสูงของเสาไฮแมส ปรกติอยู่ที่ระยะความสูง 15, 20, 25 และ 30 เมตร ในบางครั้งเราเรียก เสาไฟ High Mast นี้ถูกเรียกว่า "เสาสูง"  ใช้สำหรับส่องให้ความสว่างพื้นที่มีบริเวณขนาดใหญ่ เช่น ถนนที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 6 ช่องจราจรขึ้นไป, ลานขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่, บริเวณสะพาน หรือ ต่างระดับที่มีทางแยกที่ซับซ้อน เป็นต้น

รูปแบบโคมไฟ Flood Light LED สำหรับเสาไฟ High Mast

เนื่องจากโคมไฟถูกติดตั้งอยู่บนที่สูงดังนั้นจึงควรใช้โคมที่มีกำลังไฟฟ้าสูง ในอดีต โคมที่ถูกใช้สำหรับติดตั้งกับเสา High Mast นั้น เป็นโคมที่มีกำลังไฟฟ้าอยู่ในช่วง 400 - 1000 วัตต์ แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้เป็นโคมไฟ LED Flood Light ทำให้สามารถลดพลังงานลงไม่น้อยกว่า 70% ในกรณีที่ใช้ทดแทนโคมไฟที่ใช้หลอด High Pressure Sodium (HPS) เป็นแหล่งกำเนินแสง และ ลดลงได้ไม่น้อยกว่า 50% กรณีที่ใช้หลอด Metal Halide (MH) เป็นแหล่งกำเนินแสง ทำให้โคมไฟ Flood Light LED ใช้พลังงานอยู่ในช่วงประมาณ 120 - 500 วัตต์ นำมาทดแทนหลอดไฟทั้งสองได้

ลักษณะการติดตั้งเสาไฟ High Mast 

ในการติดตั้งเสาไฟ High Mast จะมีรูปแบบในการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง 2 รูปแบบด้วยกันดังนี้

 • แบบต่อเนื่อง (High Mast Continuous Lighting )

การติดตั้ง ( High Mast Continuous Lighting ) แบบนี้เหมาะกับการติดตั้งบนถนนหลวง ถนนที่มีเกาะกลาง และมีช่องจราจร ตั้งแต่ 6 ช่องจราจรขึ้นไป หรือถนนที่มีพื้นที่เขตทางกว้างมากๆ ( 80 - 100 เมตร​ ) ทำให้ไม่สามารถติดตั้งดสาไฟส่องสว่างประเภทอื่นๆ ได้

 • การติดตั้งเสาส่องสว่างแบบเฉพาะจุด ( High Mast Specific Lighting )

เป็นการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างแบบเฉพาะจุด ( High Mast Specific Lighting ) นี้ เหมาะกับการพื้นที่ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 • บริเวณที่มีช่องจราจรซับซ้อน บนสะพานต่างระดับ หรือ บริเวณทางแยกต่างๆ
 • ช่วงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง
 • จุดพักรถบริเวณริมถนนหลวง

รูปแบบการกระจายแสงของ LED Flood Light บนเสาไฮแมส

ในการกำหนดรูปแบบการกระจายแสงของ LED High Mast Flood Light มี 2 รูปแบบคือ

รูป HM 1-1

 • แบบสมมาตร (Symmetrical)

  ในการติดตั้งเพื่อให้แสงกระจายออกมาอย่างสมมาตร รอบๆ เสา High Mast นั้นจะติดตั้งโคมไฟ Floodlight แบบวงกลม ตามรูปที่ HM1-1

รูป HM 1-2

 • แบบไม่สมมาตร (Asymmetrical)

  เป็นการติดตั้งเพื่อให้แสงออกเฉพาะทางด้านหน้าเท่านั้น ดังรูปที่ HM1-2 โดยรูปแบบการให้แสงแบบนี้ มักจะเห็นบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ซึ่งมีช่องจราจรที่กว้างกว่าปรกติ และมีมักมีปริมาณจราจรที่หนาแน่นกว่า บริเวณพื้นที่อื่นๆ

ข้อดีของการติดตั้งเสาไฟ LED High Mast Flood Light

ในการติดตั้งใช้งานเสาไฟ LED High Mast Flood Light มีหลายประการดังนี้

 • ให้แสงกระจาย ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่สม่ำเสมอ และมีความสม่ำเสมอของแสงได้ดี 
 • ทำให้ลดจำนวนติตตั้งเสาไฟส่องสว่างไปได้
 • ช่วยลดแสงแย้งตาไปได้ (Glare) เมื่อเทียบกับโคมไฟที่ถูกติดตั้งบนเสาขนาดเล็ก เนื่องจากโคมไฟส่องสว่าง ถูกติตตั้งอยู่บนที่สูง เหมาะอย่างยิ่งกับถนนที่รถต้องใช้ความเร็วสูง

สรุป

ในการใช้งานเสาไฟ LED High Mast Lighting นั้นเหมาะกับถนนที่มีช่องจราจรขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 6 ช่องจราจร ขี้นไป สามารถให้แสงครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ได้ดี มีการกระจายแสงได้อย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดการติตั้งจำนวนเสาไฟส่องสว่างลงไปได้ ที่สำคัญ ช่วยลดแสงแย้งตา ( Glare) ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถนนที่ใช้ความเร็วสูง