แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

สปอร์ตไลท์ (Flood Light) LED 300W

ในปัจจุบันโคมไฟ สปอร์ตไลท์ (Flood Light) LED 300W มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากสามารถใช้ทดแทนหลอดไฟ High Pressure Sodium (HPS) หรือ Metal Halide (MH) 1000W ได้ ช่วยให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง ถึง 70%

นอกจากนี้ยังมีมุมกระจายแสงให้เลือกมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งมุม แคบ สำหรับส่องเน้นวัตถุ หรือติดตั้งเพื่อส่องจากที่สูง ระยะไกล เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือ มุมกว้าง สำหรับให้แสงสว่างพื้นที่กว้างๆ หรือแม้แต่มุมกระจายแสงในลักษณะโคมไฟถนน Type II และ Type III ช่วยส่องสว่างถนนข้างอาคาร ในกรณีที่มีพื้นที่น้อย หรือไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งเสาไฟถนน อีกด้วย

และด้วยมุมกระจายแสงที่เป็นทั้งลักษณะสมมาตร เช่น 60°, 90° องศา พร้อมกับการล๊อกให้ขาจับตั้งฉากกับพื้นที่ติดตั้ง ทำให้เราสามารถนำโคมสปอร์ตไล์ มาใช้ทดแทนโคมไฟไฮเบย์​ ได้อีกด้วย เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง หรือพื้นที่ ที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงๆ เช่นใต้เครน เป็นต้น