CCT คืออะไร

CCT สีของแสงตามช่วงอุณหภูมิ

CCT คืออะไร

CCT คือ อุณหภูมิสีของแสง เป็นสีที่ได้จากการให้ความร้อนไปบนวัตถุ ซึ่งในทางวิทยาศาตร์ จะเรียกวัตถุนี้ว่ากล่องดำ (Black Body)หากเราจะจินนาการง่ายๆ ก็เปรียบว่าเรากำลังเผา วัตถุชนิดหนึ่งที่ทนต่อกา เผาไหม้ได้ มากๆ โดยสีของวัตถุจากการถูกเผา จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหูมิที่เพิ่มขึ้น โดยสีเร่ิม  ตามแทบสีในรูป ในการอ้างอิงสีต่างๆทีเกิดขึ้น เราสามารถใช้ไดอะแกรมสีที่เรียกว่า Isotemperature ตามมาตราฐาน CIE 1931

สีของแสง เนื่องจากอ้างอิงตามอุณหภูมิจึง มีหน่วยเป็น เคลวิน (Kelvins : K)

สำหรับสีของแสงในหลอดไฟ และโคมไฟ เราสามารถแบ่งได้ดังนี้

  • 2400K สีของหลอดใส้
  • 3000K สี วอร์มไวท์ (Warm White)
  • 4000K สี คลูไวท์ (Cool White) โทนเหลืองค้อนข้างขาว
  • 5000K สี คลูไวท์ (Cool White) โทนขาวค้อนข้างเหลือง
  • 6500K สี เดย์ไลท์ (Daylight) โทน ขาวอมฟ้า

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ wikipedia