CCT คืออะไร

สีของแสงตามช่วงอุณหภูมิ CCT

CCT (Correlated Color Temperature) คืออะไร

CCT คือ ค่าที่แสดงโทนสีขาวของแสงที่ได้จากหลอดไฟ โดยมีหน่วยเป็น เคลวิน (K) โดยแสงที่มีค่าเคลวิลต่ำจะให้แสงโทนอุ่น สีเหลือง เช่น หลอดใส้ ที่มีอุณหภูมิสีในช่วง 2700 – 3000 เคลวิน ในขณะที่ ค่าเคลวินที่สูงกว่า เช่น 5000 – 6500 K จะมีโทนแสงขาว โทนเย็น เช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้กันทั่วไป

วอร์มไวท์, คูลไวท์ หรือ เดไลท์ เป็นการเรียกแบบกว้างๆ โดยในแต่ละยี่ห้อจะ เรียกโทนสีเหล่านี้เหมือนกัน แต่มีการกำหนดช่วงอุณหภูมิเคลวิน (K) หรือ CCT แตกต่างกัน

การได้มาซึ่งค่า CCT ตามอุณหภูมิสีของแสง เกิดจากการสังเกตการเปลี่ยนสี ของแสง ที่ได้จากการให้ความร้อนไปบนวัตถุ ซึ่งในทางวิทยาศาตร์ จะเรียกวัตถุนี้ว่ากล่องดำ (Black Body) หากเราจะจินนาการง่ายๆ ก็เปรียบว่าเรากำลังเผา วัตถุชนิดหนึ่งที่ทนต่อการ เผาไหม้ได้ มากๆ โดยสีของวัตถุจากการถูกเผา จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหูมิที่เพิ่มขึ้น โดยสีเริ่ม  ตามแทบสีในรูป

สีที่เปลี่ยนไปตามอุหณภูมิความร้อนที่เพิ่มขึ้นตามหน่วยเคลวิน (K)

ในการอ้างอิงสีต่างๆทีเกิดขึ้น เราสามารถใช้ไดอะแกรมสีที่เรียกว่า Isotemperature ตามมาตราฐาน CIE 1931

แผนภูมิ Chromaticity CIE 1931

รูป แสดงตำแหน่ง x, y chromaticity space ตามมาตราฐาน CIE 1931

สีของแสง เนื่องจากอ้างอิงตามอุณหภูมิจึง มีหน่วยเป็น เคลวิน (Kelvins : K)

สำหรับสีของแสงในหลอดไฟ และโคมไฟ เราสามารถแบ่งได้ดังนี้

  • 2400K สีของหลอดใส้
  • 3000K สี วอร์มไวท์ (Warm White)
  • 4000K สี คลูไวท์ (Cool White) โทนเหลืองค้อนข้างขาว
  • 5000K สี คลูไวท์ (Cool White) โทนขาวค้อนข้างเหลือง
  • 6500K สี เดย์ไลท์ (Daylight) โทน ขาวอมฟ้า

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ wikipedia