อยากรู้ไหม เลือกโคมไฮเบย์ LED ยังไงให้ได้ของดี คุ้มค่า ไม่เกินงบ

วันนี้คุณกำลัง เลือกโคมไฮเบย์ LED อยู่ใช่ไหม ไม่ว่าคุณต้องการใช้โคมไฟนี้เพื่อจุดประสงค์อะไร

 • โครงการสร้างใหม่ ไม่ว่าจะเป็น โรงงาน โกดัง ก็ตาม กำลังมองหาโคมไฟไฮเบย์เพื่อให้แสงสว่าง
 • เป็นอาคารที่ใช้มานานแล้ว แสงลดลงไปเยอะ ต้องการปรับปรุง ให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งาน
 • ที่ทำงานมอบหน้าที่ ให้จัดหาโคมไฮเบย์ ที่ใช้งานได้ตามที่กำหนด และมีจุดคืนทุนที่รวดเร็ว ในงบที่กำหนด
 • มองเรื่องความทนทาน มีการ maintenance ที่ต่ำ ให้แสงคงที่ไม่น้อยกว่า 5 ปี เพราะ ไม่อยากเปลี่ยนบ่อย ติดตั้งลำบาก ของบประมาณยาก

ในบทความนี้ เรามาเรียบเรียง จัดลำดับ หัวข้อ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาเลือกโคมไฮเบย์ LED ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นแบบไหน เลือกโคมไฟตาม ข้อแนะนำด้านล่างจะช่วยให้คุณได้โคมไฟ LED ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ในราคาไม่เกินงบ

สนใจเลือกคลิกเลือก โคมไฟไฮเบย์

เลือกโคมไฮเบย์ LED เลือกที่ใช้งานได้ก่อน

ในการพิจารณา เลือกโคมไฮเบย์ LED เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานนั้น มักจะเริ่มพิจารณาจาก 2 ค่านี้ก่อนเสมอ

 • ค่าความสว่างที่ได้ (หน่วยเป็น ลักซ์ (lx))
 • ค่าความสม่ำเสมอของแสง (Uniformity)

ค่าทั้ง 2 ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้คนทำงานอยู่ภายใต้ โคมไฟไฮเบย์ สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ และลดอุบัติเหตุ  ดังนั้นโจทย์ อันดับแรกคือ โคมไฟ ผ่านเกณฑ์ทั้งสองก่อน โดยคุณสามารถพิจารณาดังนี้

1. ความต้องการของแสงสว่าง

ในการใช้งานโคมไฮเบย์​ สามารถแบ่งความต้องการของปริมาณแสงสว่าง ได้เป็น 2 ประเภทคือ

  • พื้นที่ ที่ถูกควบคุม ต้องมีค่าความสว่างไม่น้อยกว่ากฎหมายกำหนด ในกรณีนี้ ต้องพิจารณา 2 ตัวแปรหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมาย ตั้งข้อกำหนดคือ
   1. ค่าความสว่างตามาตราฐาน ทั้งภายในพื้นที่ ที่คุณทำงาน และพื้นที่รอบๆ ที่คุณกำลังทำงาน
   2. ค่าความสม่ำเสมอของแสง (Unifomity) ค่านี้ มักถูกลืม และไม่ได้ถูกพูดถึงตอนจัดหาโคมไฟใหม่ ทำให้หลายครั้ง เมื่อเลือกโคมไฟไปติดตั้งแล้วไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก แสงที่ได้ไม่มีคุณภาพ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และประสิทธิภาพการทำงานลดลง

กดอ่านเพิ่มเติม มาตรฐานแสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม

  • พื้นที่ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม เปิดใช้งานเป็นครั้งคร่าว ในพื้นที่ลักษณะนี้ตัวเลือกมักจะมุ่งไปที่โคมราคาประหยัด สามารถให้แสงเพียงพอต่อการมองเห็น

แสงที่ดี มีคุณภาพ ได้ค่าความสว่าง และความสม่ำเสมอของแสงไม่น้อยกว่ามาตราฐาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดอุบัติเหตุ

2. การติดตั้ง

ในการติดตั้งโคมไฟ เพื่อให้ได้แสงที่สอดคล้องกับข้อ 1 จำเป็นต้องเลือกโคมที่เหมาะสม สามารถให้แสงสว่างตามที่กำหนด และมีแสงที่ต่อเนื่อง (เพื่อให้ได้ Uniformity ของแสดงที่ดี ได้แสงสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่) นั้นต้องพิจารณา 2 ส่วนคือ

2.1 ระยะติดตั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนย่อยคือ

2.1.1 ความสูงที่ต้องการติดตั้ง

2.1.2 ระยะห่างระหว่าง โคมไฮเบย์

2.1.3 จำนวนโคม ต่อแถว

2.2 ลูเมน และมุมกระจายแสง

การเลือกค่าลูเมน และมุมกระจายแสงที่เหมาะสม เกิดจากข้อ 2.1 นั้นคือเงื่อนไขในการติดตั้ง ซึ่งต้องนำมาใช้ประกอบในการเลือกโคมโดยมีคุณสมบัติของโคมไฟไฮเบย์ที่ต้องพิจารณา 2 ค่าด้วยกันคือ

   2.2.1 ลูเมน

โคมต้องมีค่าลูเมนเพียงพอเพื่อให้แสงที่สว่างไม่น้อยกว่า ข้อกำหนด โดยในการเลือกโคมที่ให้ค่าความสว่างที่ไม่น้อยกว่าที่กำหนดนั้น ต้องพิจารณาที่ค่าลูเมน เป็นหลักไม่ใช้พิจารณาที่ วัตต์ เหมือนอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจผิด

อ่านเพิ่มเติม ลูเมน คืออะไร

   2.2.2 มุมกระจายแสง

มุมกระจายแสงที่เหมาะสมมีส่วนช่วย ผลลัพธ์ของแสงที่ได้หลายประการด้วยกัน ดังนี้

 • ช่วยให้ได้แสงที่มีคุณภาพ : มี Uniformity ที่ดี เหมาะกับการทำงาน และลดอุบัติเหตุ
 • ช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ : ในบางครั้ง สามารถลดกำลังของโคมไฟลงได้ โดยที่ค่า Uniformity ยังผ่านเกณฑ์ของกำหนดของกฎหมายอยู่

3. สีของแสง (CCT)

สีของแสง หรือที่มักถูกเรียกันว่า CCT โดยปรติมักถูกเรียกหลายชื่อเช่น

 • สี Daylight หรือแสงขาว
 • สี Nutural White หรือแสงสีขาวอมเหลือง
 • สี Warm White หรือแสงสีเหลืองอมขาว

CCT แต่ละสี นอกจากจะเป็นตัวสร้างบรรยากาศ ในงานสถาปัตแล้วยังมีผลต่อการพิจารณางาน ส่งผลให้ ชิ้นงานถูกผลิตออกมาได้ตามมาตราฐาน แต่ถูกคัดออกมาเป็นของเสียได้ หากใช้งาน CCT ที่ไม่เหมาะสม

คลิกอ่านเพิ่มเติม CCT คืออะไร

4. ความร้อน

ความร้อนมีส่วนสำคัญ ที่ทำให้อายุการใช้งานโคมไฟ LED สั้นลง และเป็นตัวแปรหนึ่งที่ลดทำให้ค่าลูเมน ของโคมไฟลดลงส่งผลให้ ประสิทธิภาพของโคมไฟ (ลูเมนต่อวัตต์)  ลดลงไปด้วย

5. ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น (Ingress Protection rating : IP Rating)

ในกรณีที่คุณ ต้องการใช้งาน ภายในห้องเย็น หรือภายนอกอาคาร จำเป็นอย่างยิ่งที่ตัวโคมไฟต้องสามารถมีระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นได้ไม่น้อยกว่า IP65

ผลประโยชน์ คือสิ่งตามมาที่ต้องเลือก

เมื่อคุณตัดตัวเลือกโคมไฮเบย์ LED ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานออกไปแล้ว หัวข้อถัดไปที่ใช้นำมาพิจารณาคัดเลือกโคมที่เหมาะสมกับคุณ คือ ผลประโยชน์ที่คุณต้องการ หรือ คุณจะได้รับจากโคมไฟ ไม่ว่าคุณความต้องการของคุณ คือเหตุผลอะไรก็ตาม ข้อพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อตัดโคมที่เหลืออยู่ต่อไปคือ

 1. จุดคืนทุนที่สั้นที่สุด เร็วที่สุด
 2. ราคาถูกที่สุด
 3. ส่งมอบสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับในการพิจารณา ข้อ 1 และ 2 น่าจะทำการวิเคราะห์ไปแนวทางเดียวกัน คือ พิจารณาที่ราคาของโคมไฟเป็น ตัวตั้ง แต่มีข้อที่แตกต่างกันดังนี้

ประสิทธิภาพ :

กำลัง (Power) ของ โคมไฮเบย์ LED แน่นอนว่า เป็นส่ิงหนึ่งที่ต้องพิจารณา เพราะเป้าหมายการใช้งานโคมไฟไฮเบย์​ ในอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการต้องการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ดังนั้นแทนที่จะพิจารณาโคมไฟจากวัตต์ ซึ่งเป็นส่ิงที่คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิด แต่ควรพิจารณาโคมไฟไฮเบย์​ LED มีประสิทธิภาพสูงแทน ซึ่งจะพิจารณาเป็น ลูเมนต่อวัตต์ (lm/W) โดย โคมไฟที่มีค่าประสิทธิภาพสูงเท่าไหร่ ก็ยิ่งใช้พลังงาน (วัตต์) ต่ำ ลงไป ทำให้เกิดความประหยัด ตัวอย่างเช่น

 • หากต้องการโคมไฟ 10,000 ลูเมน หากโคมไฟ A ต้องใช้กำลังไฟ 100 วัตต์ โคมนั้นจะมีประสิทธิภาพ 100 ลูเมนต่อวัตต์
 • แต่หากโคมไฟ B มี 10,000 ลูเมนเท่ากัน แต่ใช้พลังงานเพียง 80 วัตต์ นั้นแสดงว่าโคม B มีประสิทธิภาพ อยู่ที่ 125 ลูเมนต่อวัตต์
 • จะเห็นได้ว่าโคมไฟ B นั้นใช้พลังงานต่ำกว่าโคม A อยู่ถึง 20วัตต์ นั้นหมายความว่า เกิดค่าใช้จ่ายในการเปิดใช้งานโคม B ประหยัดกว่าโคม A ซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ จะประหยัดมากกว่าถึง 20%

เสถียรภาพ และอายุการใช้งาน :

คุณคงไม่ยากเข้าไปทำการซ่อมบำรุง โคมไฟที่พึ่งซื้อ หรือ ติดตั้งได้ไม่นาน ใช่ไหม

ความเสถียร อายุการใช้งาน หาก เลือกคมไฮเบย์​ LED โคมไฟที่ไม่ได้คุณภาพ ย่อมส่งผลต่อจุดคืนทุนและ ผลประหยัดของดวงโคม ซึ่งในปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่า ค่าแรงติดตั้ง และการบำรุงรักษา นั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มีมูลค่าสูงกว่าตัวโคมไฟอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น หากเราเลือกโคมไฟผิดพลาด ได้สินค้าที่คุณภาพต่ำ หรือไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งหากมีปัญหาเกิดขึ้น และต้องเข้าไปทำงการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนโคมไฟในระยะเวลาอันสั้น ยอมทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมา ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น

  • ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่ว่าจะจ้างจากภายนอก หรือต้องใช้พนักงานภายในก็แล้วแต่ต่างก็ เกิดค่าใช้จ่ายทั้งเงิน และเวลา เกิดขึ้น
  • ค่าเช่าอุปกรณ์ ในกรณีที่ต้องใช้เพื่อยกตัวบุคลากร เข้าไปให้ถึง ณ จุดที่ต้องทำงาน
  • ค่าเสียโอกาส และเวลา ในกรณี ที่ต้องปิดพื้นที่ ซึ่งอาจะจะหมายถึง พื้นที่การผลิตสินค้า

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

เวลาทุกคนเป็นสิ่งมีค่า สินค้าควรได้รับการจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม หากมีการว่างแผนล่วงหน้ามาเป็นอย่างดี ยอมรับประกันได้ว่าคุณจะได้ของที่ดีมีคุณภาพ สามารถติดตั้ง ปิดงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

ในปัจจุบันโคมไฟไฮเบย์ LED เป็นที่นิยมแพร่หลาย ไม่เพียงแต่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้งานภายในบ้านเรื่อนทั่วไป ทำให้ในปัจจุบัน สินค้าโคมไฟประเภทนี้สามารถแบ่งได้ 2 เกรดคือ

 • เกรดอุตสาหกรรม เน้นการทำงานที่เสถียร ใช้ส่วนประกอบ เช่น LED Chip , LED Driver ที่น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพสูง ให้แสงที่สว่างได้มาตราฐานตามข้อกำหนด อายุการใช้งานยืนยาว
 • เกรดทั่วไป มักใช้กันตามบ้านเรือน มักเน้นราคาเป็นสำคัญ โคมมักจะลดต้นทุนโดยการใช้โคมประเภท DOB (Driver on Board) ทำให้มีความเสถียรต่ำ อายุการใช้งานสั้น และคุณสมบัติของดวงโคมที่แท้จริงมักมีความคลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไว้ ไม่เหมาะกับการ ในพื้นที่ ที่มีการควบคุมแสง และโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ ที่ต้องเปิดใช้งานแสงสว่างเป็นระยะเวลานาน

สรุป

ในการ เลือกโคมไฮเบย์​ LED ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ อยู่ในงบประมาณ
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด มีสิ่งที่ต้องพิจารณา ทั้งทางตรง
และทางอ้อมดังนี้

 1. ระดับปริมาณแสงที่เพียงพอต่อการทำงาน ภายใต้พื้นที่ ที่ต้องติดตั้ง
  โดยต้องพิจารณา 2 ส่วนคือ

  1. ค่าความสว่างเฉลี่ย ซึ่งประเทศไทยใช้หน่วยเป็น ลักซ์ (Lux) ซึ่งมีสัญลักษณ์
   เป็น lx
  2. ค่าความสม่ำเสมอของแสง (Uniformity) ค่านี้ ต้องเหมาะสม
   เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดอุบัติเหตุ
 2. ค่าลูเมน และมุมกระจายแสง ซึ่งส่งผลต่อความสว่างที่จะได้รับหลังการติดตั้ง โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วนด้วยกันคือ
  1. ค่าความสว่างเฉลี่ยนที่ต้องการ
  2. ลักษณะการติดตั้ง โดยระยะติดตั้งจะส่งผลต่อ ปริมาณแสงที่ได้,
   ความสม่ำเสมอของแสง และการใช้พลังงาน โดยต้องพิจารณา 3 ตัวแปรด้วยกันคือ

   1. ระยะความสูงติดตั้ง
   2. ระยะหว่างระหว่างโคมไฟ
   3. จำนวนแถว ที่ติดตั้ง
 3. สีของแสง (CCT)
 4. ระดับความร้อนในพื้นที่ ที่ติดตั้งโคมไฟ
 5. ระดับการป้องกันน้ำ และฝุ่น
 6. ประสิทธิภาพ
 7. ความเสถียร และอายุการใช้งาน
 8. ระยะเวลาในการจัดส่ง
 9. ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า บทความนี้ จะช่วยให้คุณสามารถ หาโคมไฟที่เหมาะสมกับการใช้งาน และมีความเสถียร และมีจุดคืนทุนที่รวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานในส่วนของแสงสว่างได้ในระยะยาว