Street Light RT-7A83-150 โคมไฟถนน LED 150W สเปคกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้านครหลวง

  • กำลังไฟฟ้า : 150W
  • ระบบความปลอดภัยเต็มขั้น ติดตั้งง่าย
  • ประสิทธิภาพ (Efficiency) : 140 ลูเมนต่อวัตต์ ประหยัด สว่าง
  • ค่าลูเมน (Lumen) : 21,000 lm
  • ใช้ทดแทนหลอด HPS / HM 400W
  • มาพร้อมกับกระจกนิรภัย ลดแสงแย้งตา
  • ขาจับยึดกิ่งไฟปรับองศาได้ 90 องศา
  • Surge Protection : 10 / 20KV
  • Warranty : 5 ปี
หมวดหมู่: