Street Light RT-7A81-150 โคมไฟถนน LED 150W สเปคกรมทางหลวง ขาจับปรับได้ ป้องกันไฟกระชาก 20KV

  • กำลังไฟฟ้า : 150W
  • ประสิทธิภาพ (Efficiency) : 155 ลูเมนต่อวัตต์ ประหยัด สว่าง
  • ค่าลูเมน (Lumen) : 23,250 lm ได้แสงสว่างดีกว่าหลอด HPS / HM 400W
  • มาพร้อมกับกระจกนิรภัย ลดแสงแย้งตา
  • ขาจับยึดกิ่งไฟปรับองศาได้ 90 องศา
  • Surge Protection : 20KV
  • Warranty : 3 – 5 ปี
หมวดหมู่: