โคมไฟถนน LED 30W Street Light RT-7A82-030 สำหรับถนนสาธารณะ และภายในหมู่บ้าน

  • กำลังไฟฟ้า : 30W
  • ประสิทธิภาพ (Efficiency) : 125 ลูเมนต่อวัตต์ ประหยัด สว่าง
  • ค่าลูเมน (Lumen) : 3,750 lm
  • ใช้ทดแทนหลอด HPS / HM 80-150W
  • ช่อง Service เปิดด้านหลังสะดวกมาก
  • ขาจับยึดกิ่งไฟปรับองศาได้ 90 องศา
  • Surge Protection : 10KV
  • Warranty : 3 ปี
หมวดหมู่: