Street Light RT-7A81-100 โคมไฟถนน LED 100W โคมที่ผ่านเกณฑ์กรมทางหลวง ขาจับปรับได้ ป้องกันฟ้าผ่าสูงถึง 20kV

  • กำลังไฟฟ้า : 100W
  • ประสิทธิภาพ (Efficiency) : 155 ลูเมนต่อวัตต์ ประหยัด สว่าง
  • ค่าลูเมน (Lumen) : 15,500 lm
  • ใช้ทดแทนหลอด HPS / HM 400W
  • มาพร้อมกับกระจกนิรภัย ลดแสงแย้งตา
  • ขาจับยึดกิ่งไฟปรับองศาได้ 90 องศา
  • Surge Protection : 20KV
  • Warranty : 3 – 5 ปี
หมวดหมู่: