โคมไฟถนน LED 100W Street Light RT-7A82-100 สำหรับถนนสาธารณะ ลานจอด และ ปั๊มน้ำมัน

  • กำลังไฟฟ้า : 100W
  • ประสิทธิภาพ (Efficiency) : 125 ลูเมนต่อวัตต์ ประหยัด สว่าง
  • ค่าลูเมน (Lumen) : 12,500 lm
  • ใช้ทดแทนหลอด HPS / HM 250-400W
  • มาพร้อมกับกระจกนิรภัย ลดแสงแย้งตา
  • ขาจับยึดกิ่งไฟปรับองศาได้ 90 องศา
  • Surge Protection : 10 / 20KV
  • Warranty : 3 ปี
หมวดหมู่: