โคมไฟถนน (Street Light) LED 120W RT-6A12-120 สว่าง ทนทาน แสงมองสบายตา

  • กำลังไฟฟ้า : 120W
  • ประสิทธิภาพ (Efficiency) : 145 lm/W
  • ค่าลูเมน (Lumen) : 17,400 lm
  • โคมไฟที่มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
  • ประสิทธิภาพ (ลูเมนต่อวัตต์) สูง – สว่าง ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  • Surge Protection : 10KV
  • Warranty : 3 ปี
หมวดหมู่: