โคมไฟถนน (Street light) LED 120W RT-7A31-120 โคมไฟ ราคาประหยัด ที่สว่าง และคุ้มค่า

  • กำลังไฟฟ้า : 120W
  • ประสิทธิภาพ (Efficiency) : 100 ลูเมนต่อวัตต์ ประหยัด สว่าง
  • ค่าลูเมน (Lumen) : 12,000 lm
  • ใช้ทดแทนหลอด HPS / HM 250-400W
  • ช่อง Service เปิดด้านหลังสะดวกมาก
  • Surge Protection : 10KV
  • Warranty : 2 ปี
หมวดหมู่: