Street Light RT-6A12-060 โคมไฟถนน LED 60W สว่าง คืนทุนไว

  • กำลังไฟฟ้า : 60W
  • ประสิทธิภาพ (Efficiency) : 145 lm/W
  • ค่าลูเมน (Lumen) : 8,700 lm
  • โคมไฟที่มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
  • ประสิทธิภาพ (ลูเมนต่อวัตต์) สูง – สว่าง ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  • Surge Protection : 20KV
  • Warranty : 2 – 5 ปี
หมวดหมู่: