RH-6A21 : UFO LED High Bay โคมไฟโรงงาน ที่สว่าง ทน คุ้มค่าที่สุด

Power

100W, 120W, 150W, 200W, 240W, 300W


ประสิทธิภาพ

เริ่มต้นที่ 160 (*) ลูเมนต่อวัตต์

(*) สามารถปรับเพิ่มได้

หมวดหมู่: