โคมไฟ สปอร์ตไลท์ (Flood Light) 200W RF-2A12-200 สำหรับ High Mast, สนามบอล, ลานจอดรถ และขนถ่ายสินค้า

  • กำลังไฟฟ้า : 200W
  • ประสิทธิภาพ (Efficiency) : 145 ลูเมนต่อวัตต์ ประหยัด สว่าง
  • ค่าลูเมน (Lumen) : 29,000 lm
  • ใช้ทดแทนหลอด HPS / HM 400W
  • ขาโคมไฟสปอร์ตไลท์ สามารถปรับมุมได้ 300 องศา
  • Surge Protection : 10KV / 20KV
  • Warranty : 5 ปี
หมวดหมู่: