โคมไฟถนน LED 50W Street Light RT-7A61-050 สว่าง ราคาถูก เหมาะกับถนนในหมู่บ้าน และถนนหลวง

  • กำลังไฟฟ้า : 50W
  • ประสิทธิภาพ (Efficiency) : 100 ลูเมนต่อวัตต์ ประหยัด สว่าง
  • ค่าลูเมน (Lumen) : 5,000 lm
  • ใช้ทดแทนหลอด HPS / HM 80-125W
  • ช่อง Service เปิดด้านหลังสะดวกมาก
  • Surge Protection : 10KV
  • Warranty : 2 ปี
หมวดหมู่: