โคมไฟ สปอร์ตไลท์ (Flood Light) 500W RF-2A12-500 สำหรับ High Mast, สนามบอล, ลานจอดรถ และขนถ่ายสินค้า

  • กำลังไฟฟ้า : 500W
  • ประสิทธิภาพ (Efficiency) : สูงถึง 160 ลูเมนต่อวัตต์ ประหยัด สว่าง
    • ค่าลูเมน (Lumen) : ≥ 78,000 lm
  • ใช้ทดแทนหลอด HPS / HM 1000-2000 W
  • ขาโคมไฟสปอร์ตไลท์ สามารถปรับมุมได้ 300 องศา
  • Surge Protection : 10KV (เพิ่มได้สูงสุด 20KV)
  • Warranty : 5 ปี
หมวดหมู่: