LED Flood Light : HM-1R

  • น้ำหนักเบา
  • มีมุมกระจายแสงหลากหลายให้เลือก ให้เหมาะกับการใช้งาน
  • ใช้เทคโนโลยี Heat Pipe ซึ่งเป็นท่อทองแดง ช่วยให้มีการดึงความร้อนจากดวงโคม ระบายออกได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้เทคโนโลยีปั๊มขึ้นรูป ตัวครีบระบายความร้อน ซึ่งมีความบาง ทำให้ไม่เกิดความร้อนสะสมที่ตัวดวงโคม
  • เพิ่มประสิทธิภาพดวงโคม ด้วยเม็ด LED ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้แสงสว่างมาก กินไฟต่ำ

เพิ่มเพื่อน