ผลงานติดตั้ง โคมไฟไฮเบย์ LED การประปานครหลวง เขตบางเขน กรุงเทพ

โคมไฟไฮเบย์( High Bay ) LED UFO 200W โรงงานบรรจุน้ำดื่ม ปาป้า การประปานครหลวง บางเขน กรุงเทพ

การประปานครหลวง (กปน.) ให้ความไว้วางใจ กิสโม ไลท์ติ้ง (Gismo Lighting) ให้เปลี่ยน โคมไฟไฮเบย์ (High Bay) LED 200 วัตต์ ที่ โรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดปาป้า เขตบางเขน กรุงเทพฯ เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ซึ่งเป็นโคมไฟ ที่ใช้ไฮเพรสเชอร์โซเดียม (High Pressure Sodium : HPS) 400 วัตต์ เป็นแหล่งกำเนิดแสง

ความเป็นมาของโครงการเปลี่ยน โคมไฟไฮเบย์ (High Bay) LED 200W ณ โรงงานบรรจุน้ำดื่มปาป้า เขตบางเขน กรุงเทพ

ปัญหา และความต้องการของโครงการ

โคมไฟ เดิมเป็นโคมไฟรุ่นเก่า ที่ใช้หลอดไฟประเภท เป็นแหล่งกำเนินแสง ซึ่งมีกำลังวัตต์ สูงถึง 400 วัตต์ ซึ่งในปัจจุบัน เกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้แล้ว จำนวนหลายโคม ทำให้ แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และไม่เป้นไปตามมาตราฐานด้านชีวะอนามัย และความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ลักษณะการใช้งานของพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนโคมไฟใหม่ และค่าความสว่างมาตราฐาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ

 1. ลานหน้าอาคาร วางเก็บสินค้า : ต้องการค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
 2. ภายในห้องกรองน้ำ และฆ่าเชื้อ ก่อนบรรจุขวด : ต้องการค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
 3. พื้นที่ส่วนโต๊ะทำงานของพนักงานภายในโรงงาน : ต้องการค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์

คลิกอ่านเพิ่มเติม เรื่อง มาตราฐานค่าความสว่างภายในโรงงาน

ข้อกำหนด

ในการเปลี่ยนแปลงโคมไฟใหม่ในครั้งนี้ ทางการประปานครหลวง ได้มีข้อกำหนด หลักๆ ในเรื่องการใช้งานโคมไฟไฮเบย์ เพื่อใช้ทดแทนโคมเดิมดังนี้

 • โคมไฟไฮเบย์ (High Bay) LED 200 วัตต์ ทรง UFO
 • ค่าลูเมน ไม่น้อยกว่า 20,000 ลูเมน
 • แสงสีขาว เดไลท์ (Daylight) ค่าอุณหภูมิแสง 6500K
 • ต้องถอดโคมเดิม และติดตั้งโคมใหม่
 • ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานเป็นเวลา 3 เดือน
 • ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ

การสำรวจหน้างาน

ทางกิสโม ไลท์ติ้ง (Gismo Lighting) ได้เข้าสำรวจ เพื่อรับทราบถึงปัญหา และลักษณะการติดตั้ง ก่อนเสนองาน อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการตรวจวัดค่าความสว่างของแสง เนื่องจากโคมเดิมเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้  ในการสำรวจหน้างานแบ่งออกเป็น 3 พืนที่ดังนี้

โรงงานบรรจุน้ำดื่มปาป้า จุดวางสินค้า

พื้นที่วางสินค้าพร้อมส่ง

ขนาดพื้นที่ : 5 x 25 เมตร

ความสูงติดตั้ง : 7 เมตร

ค่าความสว่างมาตราฐาน : ≥ 200 ลักซ์

พื้นที่กรองน้ำ

ขนาดพื้นที่ : 20 X 20 เมตร

ความสูงติดตั้ง : 7 เมตร

ค่าความสว่าง่มาตราฐาน : ≥ 200 ลักซ์

ห้องกรองน้ำ โรงงานบรรจุน้ำดื่ม ปาป้า
เปลี่ยนโคมไฟบริเวณพื้นที่โต๊ะทำงานภายในโรงงานบรรจุน้ำดื่ม ปาป้า

พื้นที่โต๊ะพนักงาน ภายในโรงงาน

ขนาดพื้นที่ : 7 X 6 เมตร

ความสูงติดตั้ง : 7 เมตร

ค่าความสว่าง่มาตราฐาน : ≥ 200 ลักซ์

การคำนวณค่าความสว่าง

ในการคำนวณค่าปริมาณความสว่าง ทาง Gismo Lighting ได้คำนึงถึง 2 ปัจจัย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพแสงที่ได้ดังนี้

 1. ค่าความสว่างต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานตามกฏหมาย
 2. ค่าความสม่ำเสมอของแสง ต้องไม่น้อยกว่ามาตราฐาน มีแสงต่อเนื่องกันไม่เกิดรอยต่อของแสงระหว่างดวงโคม

พื้นที่วางสินค้าด้านนอกอาคาร

ผลการคำนวณค่าความสว่าง โคมไฟ UFO High Bay LED โรงงาน GMP ปาป้า บรรจุน้ำดื่ม บางเขน กรุงเทพ
ผลการคำนวณค่าความสว่าง โรงงาน GMP ปาป้า บรรจุน้ำดื่ม บางเขน กรุงเทพ
ผลการคำนวณแสงโคมไฟไฮเบย์ (High Bay ) LED โรงงาน ปาป้า

ผลการคำนวณค่าความสว่าง

รายการ ผลการคำนวณ
Eav 247 lx
Emin 126 lx
Emax 295 lx
g1 0.51
g2 0.43

พื้นที่ภายในอาคารห้องกรองน้ำ

ผลการคำนวณค่าความสว่างภายในห้องกรองน้ำ โรงงานปาป้า
ผลการคำนวณแสงสว่าง ห้องกรองน้ำ โรงงาน น้ำดื่ม ปาป้า

ผลการคำนวณค่าความสว่าง

รายการ ผลการคำนวณ
Eav 223 lx
Emin 129 lx
Emax 263 lx
g1 0.58
g2 0.49

พื้นที่โต๊ะทำงานภายในโรงงาน

ผลการคำนวณค่าความสว่างของ โคมไฟไฮเบย์ (High Bay) LED 200W ณ โรงงานปาป้า เขต บางเขน กรงเทพ
ผลการคำนวณแสงสว่าง UFO High Bay 200W ในพื้นที่ทำงานภายในโรงงานบรรจุนำ้ดื่ม ปาป้า

ผลการคำนวณค่าความสว่าง

รายการ ผลการคำนวณ
Eav 227 lx
Emin 193 lx
Emax 248 lx
g1 0.85
g2 0.78

โคมที่สามารถใช้ในโครงการนี้

ในโครงการนี้ ทางการประปานครหลวงกำหนดให้ต้องเป็นโคมไฟไฮเบย์​ LED ทรง UFO ขนาด 200W และต้องมีค่าลูเมนไม่น้อยกว่า 20,000 ลูเมน ซึ่งสินค้าของทาง Gismo Lighting ที่มีรูปร่างแบบ UFO สามารถใช้ได้ทุกรุ่น โดยทางเราได้เลือกโคมไฟไฮเบย์​ รุ่น RH-7A14-200 มาใช้ในโครงการนี้ เนื่องจาก

ไฮเบย์ 200W RH-7A14-200 UFO High Bay
 • โคมไฟทรง UFO ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป (Die Casting Aluminum)
 • โคมไฟไฮเบย์ นำ้หนักเบา ติดตั้งง่าย
 • มุมกระจายแสง 90° ให้แสงสว่างสูงสุด และยังคงความสม่ำเสมอของแสงได้เป็นอย่างดี
 • ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่นอยุ่ที่ IP65 เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่
  • พื้นที่วางสินค้ารอส่งมอบ ซึ่งอยู่ภายนอกอาคาร มีโอกาส เจอละอองของฝน
  • ภายในโรงกรองน้ำ ซึ่งเป็นการทำงานกับน้ำ หากเกิดอุบัติเหตุ น้ำรั่ว มีโอกาสที่นำ้โดนโคมไฟได้ เนื่องจาก แท้งค์บรรจุน้ำ มีขนาดใหญ่ และอยู่ในระดับกว่าโคมไฟเพียงแค่ 1 เมตรเท่านั้น

คลิกเพิ่มเติมเพื่อดู โคมไฟไฮเบย์ (High Bay) LED 200W ทั้งหมด

คลิกเพิ่มเติมดูรายละเอียด โคมไฟไฮเบย์​ LED 200W รุ่น RH-7A14-200

การติตตั้งโคมไฟไฮเบย์ LED 200W ทนแทนโคมไฮเพรสเชอร์โซเดียม (HPS) 400W

ผลการติดตั้งโคมไฟไฮเบย์ (High Bay) LED 200W

หลังจากการเปลี่ยนโคมไฟ UFO ไฮเบย์ LED 200W ได้ผลค่าความสว่าง ดังนี้

พื้นที่ภายในอาคาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ

 • พื้นที่โต๊ะทำงาน ของพนักงาน ภายในโรงงาน
 • พื้นที่ภายในห้องกรองน้ำ

โดยค่าความสว่างตามมาตราฐาน จะพิจารณา 3 ค่าดังนี้

 • ค่าความสว่างเฉลี่ย (Eav) ต้องมีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
 • ค่าความสว่างต่ำสุด (Emin) ไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
 • ความสม่ำเสมอของแสง ( Emin / Eav ) ไม่น้อยกว่า 0.5

พื้นที่ภายนอกอาคารซึ่งมี 1 โซนคือ พื้นที่สต๊อกสินค้าภายนอกอาคาร

โดยค่าความสว่างตามมาตราฐาน จะพิจารณา 3 ค่าดังนี้

 • ค่าความสว่างเฉลี่ย (Eav) ต้องมีค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์
 • ค่าความสว่างต่ำสุด (Emin) ไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
 • ความสม่ำเสมอของแสง ( Emin / Eav ) ไม่น้อยกว่า 0.25

ผลการวัดค่าความสว่างของแสงด้วยลักซ์มิเตอร์ได้ผลค่าความสว่างเฉลี่ยผ่านทั้ง 3 โซน โดยมีผลดังนี้

1. พื้นที่โต๊ะทำงาน

Eav : 230 lx

2. พื้นที่ภายในโรงกรองน้ำ

Eav : 210 lx

3. พืนที่เก็บสินค้าภายนอกอาคาร

Eav : 280 lx

นอกจากนี้ ผลจากการเปลี่ยนมาให้โคมไฟไฮเบย์ LED 200W ทนแทนโคมไฟไฮเบย์ ไฮเพรสเชอร์โซเดียม (HPS) 400W ทำให้ลดการใช้พลังงานได้อย่างน้อย 50% อีกด้วย

ผลการติดตั้งโคมไฟ UFO ไฮเบย์ LED 200W ณ โรงงาน ปาป้า บางเขน กรุงเทพ

สรุปผลการดำเนินการ

หลังจากที่ทาง Gismo Lighting ได้มีการติตตั้งโคมไฟไฮเบย์ (High Bay) LED 200W ทรง UFO ให้กับโรงงานบรรจุน้ำดื่ม ปาป้า ของการประปานครหลวง เขตบางเขน กรุงเทพฯ แล้วเสร็จ ภายในะระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด โดยสรุปผลที่ได้ดังนี้

 • ค่าความสว่าง ที่ได้ ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน ทั้งหมด คือ ค่าความสว่างเฉลี่ย มากกว่า 200 ลักซ์​
 • ทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน โดยสามารถลดพลังงานได้มากถึง 50%
 • ค่าความสม่ำเสมอของแสงสูงกว่ามาตราฐาน ไม่เห็นรอยต่อที่เป็นจุดเงามืดของแสงระหว่างโคมไฟ